Blowjob - Blowjob Là Sự Kích Thích Bộ Phận Sinh Dục Nữ Hoặc Nam Bằng Miệng Hoặc Lưỡi Và Là Một Thực Hành Rất Lâu đời Và Phổ Biến.

Quan hệ tình dục bằng miệng là một cách tuyệt vời để dạo đầu hoặc khơi dậy cực khoái của bạn tình. Tên khoa học của oral sex là cunnilingus và fallatio dùng để kích thích bộ phận sinh dục nam và nữ bằng miệng.