Kamasutra - Những Bộ Phim Khiêu Dâm Thú Vị Sẽ đánh Thức Các Giác Quan Của Bạn Và đưa Bạn Vào Một Cuộc Hành Trình đầy Nhục Dục để Khám Phá Tình Dục Thuần Khiết.

Kamasutra trình bày một triết lý sống nói chung từ tâm linh đến xác thịt, mô phỏng lại quan niệm của người Hindu đã có từ nhiều thập kỷ và có thể được kết hợp với cái mà ngày nay chúng ta gọi là giờ của giới tính. Kama có nghĩa là nhục dục hoặc khoái cảm tình dục và Sutra có nghĩa là luật hoặc quy tắc.