Chơi Ba Người - Tưởng Tượng Ngọt Ngào

Ba người là một thực hành tình dục liên quan đến ba người. Bộ ba là một tưởng tượng cho cả nam và nữ. sự kết hợp rất đa dạng giữa một bộ ba chỉ có đàn ông, một bộ ba với một phụ nữ và hai đàn ông, một bộ ba chỉ có phụ nữ và một bộ ba với hai phụ nữ và một người đàn ông.