Rụng lông dương vật bằng sáp sau đó là mát-xa bằng tay!