Những thú vui thể xác không chống lại được ngay cả virus covid!