Ông già kích động và vui mừng địt một cô gái tóc đỏ trên đi văng!